Tuesday, November 15, 2016

Potrebujete vlastniť spoločnosť do 24 hodín? Žiadny problém!
Nestrácajte čas zdĺhavým zakladaním spoločnosti a chyťte Vašu príležitosť na trhu s podnikaním včas! Využite možnosť zakúpiť si ready-made spoločnosť, ktorá vám umožní začatie Vášho podnikania do 24 hodín od podpisu zmluvy!
Čo je ready-made s.r.o.?
Ready-made s.r.o. je predzaložená firma, ktorá je už zapísaná v obchodnom registri, má svoj názov, sídlo, konateľa, ičo a tiež splatený základný kapitál. Doposiaľ však nevyvíjala žiadnu obchodnú činnosť a je teda založená len za účelom predaja niekomu inému. V prípade, že sa rozhodnete kúpiť si ready-made spoločnosť, vyhnete sa veľmi dlhému administratívnemu procesu.
Okamžité podnikanie bez straty času
Možnosť takmer okamžitého začatia podnikania je pre podnikateľov jedným z hlavných dôvodov, prečo si ready-made spoločnosti zaobstarávajú. Pri ready-made s.r.o. je navyše isté, že je všetko vykonané správne a bez zbytočných prieťahov. K prevodu vlastníctva totiž dochádza okamihom uzatvorenia zmluvy o prevode obchodného podielu a Vy nebudete musieť strácať čas čakaním na to, až sa zmeny premietnu v obchodnom registri. Zakladanie s.r.o. je náročné najmä kvôli veľkému množstvu administratívy. Ready-made s.r.o. je teda výhodná aj pre cudzincov, ktorí sa dostatočne dobre neorientujú v našom systéme registrácií, v rôznych oprávneniach a pod.
Využite naše služby!
spoločnosť môžete vlastniť do 24 hodín bez toho, aby ste sa museli zdržiavať jej zakladaním. My Vám navyše ponúkame pri prevedení ready made spoločnosti jej rozšírenie alebo zúženie o činnosti, ktoré Vám budú vyhovovať. Novinkou je u nás aj možnosť odkúpiť firmu, ktorá je platcom DPH. V prípade, že máte záujem o ready-made spoločnosť, nás kontaktujte!

Thursday, August 13, 2015

Kedy je vhodné využiť externé účtovníctvo?

Každé podnikanie si vyžaduje účtovnícke úkony, či už sa jedná o živnostníka, strednú alebo väčšiu firmu, všetci potrebujú účtovnícke služby. Kedy je však vhodné využiť externé účtovnícke služby a kedy sa viac oplatí si spravovať učtovníctvo iným spôsobom? Odpoveď je jednoduchá, vtedy, keď vám to ušetrí náklady a čas. 

uctovníctvo


Všeobecne môžeme skonštatovať, že interný účtovník sa oplatí až pri väčšom rozsahu spoločnosti. Kvalitný učtovník predstavuje vo firme neustále investície a náklady. Aby mohol vykonávať svoju prácu dobre, potrebuje vždy aktuálny účtovný softvér, svoj osobný počítač, absolvovať odborné školenia a neustále sa vzdelávať, poznať zákony, s ktorými pracuje. Pokiaľ firma zamestnáva účtovníka, všetky náklady prináležia jej a taktiež, všetky riziká spojené s chybným vedením účtovníctva napokon musí riesiť firma sama.

Externé firmy, ktoré poskytujú účtovnícke služby, ako aj spoločnosť Pigroup s.r.o., vám dokážu poskytnúť kvalitný mzdový a účtovnícky servis. Ako každá firma, ktorá sa zaujíma o svojich klientov máme svoj prepracovaný systém práce, sme flexibilní aj vo špecifických prípadoch, nakoľko klientela aj prax je široká. Starame sa o to, aby naše služby boli kvalitné, používame kvalitný softvér a pravidelne sa vzdelávame v danej oblasti. Firmy poskytujúce účtovnícke služby dokážu tiež najefektívnejšie odsledovať rôzne legislatívne zmeny. Externá firma taktiež kryje prípadné riziká a škody vo veľkom rozsahu.

Pre živnostníka nemusí byť vždy výhodná voľba vybrať si externú firmu, pokiaľ je úkonov málo, ale od našej spoločnosti Pigoup s.r.o. môžete aj v tomto prípade očakávať férové ceny. Pre stredné a väčšie firmy externá firma jednoznačne znamená ušetrenie času a peňazí, zbavenie sa starostí a lepšie sústredenie sa na svoju oblasť podnikania.

Spoločnosť Pigroup s.r.o. má bohaté skúsenosti v oblasti účtovníctva, právnych a obchodných záležitostí. Účtovníctvo je jedným s pilierom, na ktorom zakladáme aktívne fungovanie našej spoločnosti. Naši daňoví experti majú ekonomické vysokoškolské vzdelanie, sú členovia komory daňových poradcov a auditorov a majú minimálne 10 ročné skúsenosti s účtovníctvom na plný úväzok. Ponúkame služby vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy a personalistiku, účtovné a ekonomické poradenstvo.

Foto: www.pixabay.com
Monday, July 27, 2015

Ako postupovať pri likvidáci s.r.o.

Rozhodli ste sa skončiť s podnikaním, poprípade spoločností máte viac a potrebuje ich počet zredukovať? V nasledujúcich riadkoch vám priblížime, čo všetko likvidácia s.r.o. obnáša a čo ponúka spoločnosť PI GROUP vrámci likvidácie spoločností.

Viac sa dočítate na stránke: likvidacia s.r.o.


Tuesday, June 30, 2015

Kedy je vhodné založiť akciovú spoločnosť

Čo je to akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je právna forma podnikania, ktorú využívajú predovšetkým veľké nadnárodné spoločnosti, pretože je vhodná predovšetkým do oblastí podnikania, ktoré požadujú vysoký vstupný kapitál. Je to teda kapitálová spoločnosť, ktorej základný kapitál resp. imanie je tvorený určitým počtom akcií s určitou menovitou hodnotou. Základné imanie pri založení a.s. je 25 000 €.  Tento korporátny kolos je riadený viacerými osobami – tzv. akcionármi, ktorí väčšinou nie sú, ale môžu byť majiteľmi tejto spoločnosti. V dnešnej dobe nie je zvláštne, keď sa pre založenie a.s. rozhodnú malí aj strední podnikatelia, nakoľko táto forma podnikania poskytuje niekoľko výhod.
Najväčšou výhodou pri založení a.s. je, že akcionári za záväzky spoločnosti osobne neručia. Za porušenie závazkov spoločnosti zodpovedá len spoločnosť a to celým svojím majetkom. Minimálny vklad akcionára nie je stanovený. Výhodou môže byť aj anonymita akcionárov - akcionári sa nezapisujú do obchodného registra, len v prípade ak je zakladateľom jedna právnická osoba. Podnikateľskou výhodou je tiež image akciovej spoločnosti, ktorá má všeobecné povedomie silného, veľkého a stabilného partnera.
Akciová spoločnosť rozhoduje o svojom fungovaní a činnosti prostredníctvom obligatórnych orgánov – predstavenstvo, dozorná rada, valné zhromaždenie. Minimálne jeden člen musí byť v predstavenstve,  riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Minimálne traja členovia sú v dozornej rade, pričom dohliadajú na uskutočnovanie podnikateľskej činnosti predstavenstva. Aspoň raz ročne sa koná valné zhromaždenie všetkých akcionárov spoločnosti, kde sa rozhoduje o otázkach smerovania spoločnosti.

Kroky pri založení a.s.

Založenie a.s. pozostáva z niekoľkých krokov, ktoré v nasledujúcich riadkoch stručne popíšeme. Naša spoločnosť Pi Group s.r.o. vám pomôže ušetriť čas a vybaviť všetky potrebné úkony za vás.

 1. Výber obchodného mena

V počiatočnej prípravnej fáze je potrebné zvoliť správne obchodné meno, tak aby aj z marketingového hľadiska spĺňalo všetky dôležité kritériá a aby aj z právneho hľadiska bolo jedinečné a nezameniteľné.
 1. Vypracovanie dokumentov

Akciovú spoločnosť môže založiť 1 právnická osoba, alebo minimálne 2 fyzické osoby. Pri právnickej osobe je potrebné spísanie zakladateľskej listiny, pri fyzických osobách sa uzatvára zakladateľská zmluva vo forme zápisnice. Pri založení a.s. zabezpečíme aj všetky ďalšie potrebné dokumenty: vyhlásenie správcu vkladu, podpisový vzor členov predstavenstva, súhlas so sídlom alebo nájomná zmluva.

 1. Ohlásenie predmetov podnikania na živnostnenskom úrade

Pri voľbe predmetov podnikania je dôležité, aby bola zastrešená celá činnosť budúcej akciovej spoločnosti. Živnostnenský zákon rozlišuje nasledujúce živnosti :
Voľné živnosti, pri ktorých nie je potrebná odborná spôsobilosť, stačí spľnať všeobecné podmienky
Viazané živnosti, pri ktorých je potrebné spĺňať všeobecné podmienky aj preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak
Remeselné živnosti, pri ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť vyučením v odbore  

 1. Splatenie základného imania

Základné imanie pri založení a.s. je 25 000 €, ktoré predstavuje spolu všetky minimálne vklady akcionárov. Správca vkladu na osobitný bankový účet spoločnosti túto sumu vloží a banka mu následne vydá potvrdenie. Banke sa preukazuje doklad o zriadení spoločnosti. Správca vkladu tiež podpisuje vyhlásenie o splatení základného imania. Aj tieto náležitosti za vás vybavíme.

 1. Zápis a.s. do obchodného registra

Pri zápise a.s. do obchodného registra sa prikladajú nasledujúce prílohy :
 • zakladateľská listina (alebo zakladateľská zmluva), ktorej súčasťou sú stanovy,
 • osvedčenie o živnostnenskom oprávnení,
 • súhlas so zriadením sídla alebo nájomná zmluva
 • podpisový vzor predsedu a členov predstavenstva
 • výhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania
 • potvrdenie z banky zaplatení základného imania
 • súdny poplatok  pri zápise je 829, 50 €, pri elektornickom podaní polovičný

 1. Registrácia na daňovom úrade

Do 30 dní od vzniku spoločnosti je potrebné podať žiadosť o registráciu k dani z príjmov právnickej osoby na príslušnom tlačive spolu s fotokópiou výpisu z obchodného registra podpísanou predsedom predstavenstva.  Daňový úrad je povinný do 30 dní od podania žiadosti vystaviť DIČ. 
Foto : www. pixabay.com

Tuesday, May 26, 2015

Ready made s.r.o. dokáže ušetriť mnoho času

Aj keď to podnikatelia nemajú ľahké, situácia sa oproti minulosti v mnohom zmenila. Biznismen, ktorý nepotrebuje využívať reálne kancelárske priestory, si môže objednať tzv. virtuálne sídlo na lukratívnej adrese, ktorým sa bude prezentovať. Neplatí vysoké nájomné, financuje iba adresu, prípadne niektoré doplnkové služby. Ani samotné zakladanie spoločnosti už so sebou nemusí niesť zdĺhavý administratívny proces.

Viac sa dočítate na stránke o predaji ready made s.r.o.

Thursday, April 9, 2015

Premýšľate nad založením s.r.o.? Nezabudnite dodržať tieto kroky

V poslednom období stúpa počet ľudí, ktorí sa rozhodli podnikať na „vlastnú päsť“. Pri úvahách o výbere najvhodnejšej právnej formy podnikania dlhodobo vedie podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným.
Viac sa dočítate na stránke o založení s.r.o.

Monday, March 16, 2015

Spoločenská zmluva alebo Zakladateľská listina?

Najdôležitejší dokument, bez ktorého sa založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nezaobíde, je Spoločenská zmluva – v prípade, že ju zakladajú minimálne dvaja spoločníci, respektíve Zakladateľská listina – ak je spoločník iba jeden.
Spoločenská zmluva, ako i Zakladateľská listina, musia pri zakladaní s.r.o. v roku 2015 podľa § 110 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obsahovať nasledovné údaje:
 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • identifikačné údaje každého spoločníka,
 • predmet činnosti spoločnosti,
 • výšku základného imania, výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti, a to vrátane spôsobu i lehoty splácania vkladu. Ak sa jedná o nepeňažné vklady, musí byť uvedený ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka,
 • mená, bydliská a rodné čísla konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,
 • mená a bydliská, rodné čísla členov dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje,
 • určenie správcu vkladov,
 • výšku rezervného fondu, pokiaľ sa spoločnosť rozhodla vytvoriť rezervný fond už pri svojom vzniku, a výšku i spôsob jeho povinného dopĺňania spoločnosťou,
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
 • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon,
 • v typickej Spoločenskej zmluve taktiež nechýbajú ustanovenia o dobe trvania spoločnosti (zriadenie na dobu určitú alebo neurčitú); obchodnom podiele (t.j. za akých podmienok môže spoločník previesť svoj podiel na tretiu osobu); právach a povinnostiach spoločníkov; zvyšovaní a znižovaní základného imania; rozdelení zisku a pod.
Pravosť podpisov všetkých zakladateľov s. r. o. na oboch typoch dokumentov musí byť úradne overená, preto sa podpisujú až v prítomnosti notára alebo priamo pred pracovníkom mestského/obecného úradu.

Medzi ďalšie dokumenty, potrebné k vypracovaniu, patrí Vyhlásenie správcu danePodpisový vzor konateľov. V ďalšom článku si práve o nich povieme čosi viac a budete sa môcť dočítať i sumár podmienok nevyhnutných pre získanie živnostenského oprávnenia.
P.I. Group - založenie s.r.o.